Tagság

Tagsági könyv

A Magyar WingTsun kung-fu Egyesület tagjai - az érvényes egyesületi tagkönyv birtokában - jogosultak résztvenni az egyesület által szervezett szemináriumokon, nagymesteri szemináriumokon, nyári táborokon és egyéb rendezvényeken. A tagsági könyv bizonyos, a nagyközönség számára is nyitott rendezvényeken ingyenes, illetve kedvezményes belépésre jogosíthat. Bármely fokozatra vizsgázni csak érvényes tagsági könyvvel lehet. Az egyesület tagjainak lehetőségük van a WingTsun kung-fuval kapcsolatos kiadványok, felszerelések beszerzésére is.

A klub tagja lehet bárki, aki az egyesület szabályait, az általános, valamint a kung-fura, azon belül a Wing Tsun kung-fura jellemző viselkedési normákat elfogadja és az első - ingyenes - próbaedzés után a tandíjat befizeti.

Nem lehet a klub tagja olyan ember, akinél fennáll a veszélye, hogy az itt tanultakat nem elfogadható célokra használja fel (verőember, pénzbehajtó, stb). Akiről ilyesmi kiderül, klub- és egyesületi tagsága, valamint addig megszerzett fokozatai azonnal érvényüket vesztik.

A Magyar Wing Tsun Egyesület szabályai

 1. A foglalkozásokon mindig pontosan, tisztán és ápoltan jelenjen meg!
 2. A terembe lépéskor és annak elhagyásakor hajoljon meg a szentély felé!
 3. A foglalkozásokon viselkedjen fegyelmezetten, hibái kijavítását mindig köszönje meg!
 4. A foglalkozásokon tilos rágógumizni, karokat keresztbe fonni a test előtt!
 5. Alkohol, dohány illetve bármiféle serkentő és bódító hatású szer fogyasztása foglalkozásokon kívül is tilos!
 6. Tartsa tiszteletben elöljáróit, használja a hivatalos megszólítás és a tradicionális meghajlást feléjük!
 7. A Si-fu és az instruktorok mindenben szívesen segítenek, de kérdéseivel várja meg a foglalkozások végét és az instruktort kérdezze először!
 8. Mindig uniformisban és védőfelszerelésben gyakoroljon!
 9. Felügyelet nélkül edzőharcot gyakorolni szigorúan tilos!
 10. Legyen barátságos és segítőkész társaival szemben!
 11. Gyakorolja szorgalmasan és soha ne felejtse el a technikákat!
 12. A tanult technikákat csak szükség esetén használja önmaga és a rászorulók védelmében!
 13. A foglalkozásokon kívül is viselkedjen kung-fu gyakorlóhoz méltóan és soha ne sértse meg a Wing Tsun tekintélyét!
 14. Az iskola hozzájárulást pontosan fizesse be!

A Magyar Wing Tsun Egyesület tagjainak jogai

 1. Hetente kétszer részt venni a tréningeken, azon kívül az Egyesület rendezvényein.
 2. Minden megrendelt felszerelést, könyvet, tagságit legkésőbb két héten belül kézhez kapni (késedelem esetén a központ igazolást küld).
 3. Fokozatának megfelelő technikákat tanulni.
 4. Foglalkozásokon kívül magánúton is tanulni.
 5. Fokozatának megfelelő vizsgát tenni.
 6. Testi épségét megóvva, kulturált módon és környezetben tanulni.
 7. Jogai megsértését, illetve egyéb problémáját nem joga, hanem kötelessége jelezni a központ felé!
I.W.T.A logo

Rendezvények

A Kelet-Európai Wing Tsun Szövetség sokféle lehetőséget kínál a tanulásra, gyakorlásra, fejlődésre. A heti edzések mellett lehetőség van részt venni a helyi és megyei kiscsoportos edzéseken és egyéni program szerint, magánóra keretén belül is lehet/kell haladni.

Ezek mellett a Szövetség az alábbi rendezvényeket szervezi meg minden évben. A rendezvényeket (a Si-Jo szeminárium kivételével) Si-Fu Máday Norbert, Kelet-Európa főinstruktora, 9. nagymester fokozatú Wing Tsun mester vezeti a legmagasabb fokozatú asszisztensek segítségével. A szemináriumokon lehetőség van vizsgázni és kérdéseket feltenni a szeminárium vezetőjéhez.

Területi szemináriumok: A területi szemináriumokon a tanítványnak lehetősége van lakóhelyéhez közel tanulni közvetlenül Si-Fu Máday Norberttől, Kelet-Európa főinstruktorától. A főbb városokban tavasszal és ősszel kerülnek megrendezésre. A szemináriumok nagyon fontosak a tanítványok fejlődése szempontjából.

Gyermekszeminárium: Tavasszal és ősszel kerül megrendezésre Kecskeméten ez a speciálisan a gyermekek (14 éves korig) ígényeihez szabott szeminárium, melyett Si-Hing Széll Gábor vezet. A szeminárium során a gyermekek játékos formában sajátíthatják el a Wing Tsun kung-fu alapjait.

Si-Jo Leung Ting Nagymester szemináriuma: Leung Ting Nagymester évente, általában ősszel hazánkba érkezik, hogy oktassa a tanítványokat. Ez páratlan lehetőség, hogy közvetlenül a Nagymestertől lehessen tanulni és kérdezni tőle.

Téli tábor - Orfű: 2016 óta ismét megrendezésre kerül a téli tábor Pécs mellett Orfűn. A 4 napos edzőtábor folyamán a tanítványok a Wing Tsun formagyakorlatok alapjaival ismerkedhetnek meg.

Nyári tábor - Balaton: A 6 napos nyári tábor évek óta a Wing Tsun tanítványok kedvence. Vízparti mókával fűszerezett komoly szakmai munka jellemzi, mindig különleges oktatási anyaggal és vendégekkel.

Nyári tábor - Kecskemét: A 6 napos kecskeméti edzőtábor a hivatalos instruktorképző szeminárium, ahol évek óta részt vehetnek "fehér pólós" tanítványok is. Magas szintű technikák oktatása folyik kezdő és haladó csoportban egyaránt.

Nyári tábor - Biu Tze (Nyilazó Ujjak) szeminárium: A Wing Tsun harcművészet harmadik formagyakorlata szerepel ennek a rendezvénynek az oktatási anyagában. Ez páratlan lehetőség a mesterforma elsajátítására. Az 5 napos szeminárium Debrecenben, a hazai Wing Tsun második "fellegvárában" kerül megrendezésre.

"Fegyver elleni harc" szeminárium - Békéscsaba: Ezen speciális, egynapos szemináriumon a bottal, késsel támadó ellenfél elleni harcot tanulhatják a résztvevők.

Fabábú szeminárium: A fabábú a haladó Wing Tsun gyakorló legfontosabb műszere. Segítségével növelheti hatékonyságát, pontosságát, gyorsaságát. Ezen a szemináriumon a fabábú technikákat lehet elsajátítani és gyakorolni.

Wing Tsun hosszúrúd szeminárium: A Wing Tsun hosszúrúd a Wing Tsun rendszer nagyon magas szintjét képviseli. Az ezzel a Wing Tsun fegyverrel való bánásmódot tanulhatják meg és gyakorolhatják a szeminárium résztvevői.

Garanciavállalás

Garanciavállalás