A Magyar Wing Tsun Egyesület rövid története

HWTO

A Magyar Wing Tsun Egyesület Magyarország legrégebbi és legnagyobb kung-fu iskolája megalapítója és vezetője Si-Fu Máday Norbert az első ember volt, aki Wing Tsun kung-fut kezdett tanítani Magyarországon 1986-ban, számos magas fokozatú mestert nevelve ki az idők folyamán.

Máday Si-Fu 1991 óta Leung Ting nagymester személyes tanítványa, az egyetlen nem kínaiként, a Wing Tsun titkainak őrzője. Aktivitását számtalan edzőtábor, szeminárium és vizsga vezetése fémjelzi. 2001-ben Leung Ting nagymester felkérte az amerikai Wing Tsun iskolák főinstruktori posztjára.

A Magyar Wing Tsun Egyesület a többi 65 országgal együtt az International Wing Tsun Association hivatalos tagja. Prof. Leung Ting, A Wing Tsun kung-fu nagymestere 1991 óta évente egyszer, 1998-ban és 2000-ben kétszer is ellátogatott hazánkba, hogy tanítsa és mesterfokozatra vizsgáztassa az arra érdemes tanítványokat. Személyes jelenléte rendkívül fontos mind az oktatók, mind a diákok számára, hiszen így bizonyosodhatnak meg többek között arról, hogy:

 • Igazi, és ősi kínai harcművészetet tanulnak;
 • A diplomát, amelyet tudásukról kapnak, a világon minden hivatalos szerv elismeri;
 • Ugyanazokat az eredeti technikákat tanulják, melyeket a keleti tanulótársaik.

Az egyesület elnöke Dai Sifu Máday Norbert kelet-európai főinstruktor, Leung Ting nagymester személyes tanítványa (a nagymester fogadott fia); irányítása alá tartozik Lengyelország, Románia, Ukrajna, Oroszország és Litvánia is. Az ázsiai országokon kívűl egyedül a Kelet-Európai Szövetség tartozik közvetlenül a nagymesterhez, a többi országnak a német főinstruktor alá kell csatlakoznia.

A kelet-európai országok központi székhelye a kecskeméti kolostor. Ebben a 100 nm-es tradicionálisan berendezett kung-fu szentélyben történik az oktatók továbbképzése, illetve a kolostor hatalmas udvara ad otthont a tanulók nyári táborainak is.

A Magyar Wing Tsun Egyesülethez csak Magyarországon majdnem száz iskola tartozik. Ebből tíz Budapesten működik különböző kerületekben.

A milleniumi év szerencsét hozott az egyesületünknek:

 • A nagymester meghívására Dai Sifu Máday Norbert tíz oktatója kíséretében bemutatót tartott Kínában. Az útjukról a 2000 januárjában elkészült teljesen színes kiadású magazin számolt be. Sifu és diákjai felkészültsége még a kínai szakembereket is meglepte.
 • A nagymestert kétszer is vendégül láthattuk hazánkban. Szemináriumon oktatta a diákokat, illetve mesterfokra vizsgáztatott huszonöt tanulót.
 • Dai Sifu Máday Norbert elérte az 5. mesterfokozatot, kettő legrégebbi és leghűségesebb tanítványa Szabó Ferenc és Széll Gábor pedig a 3. mesterfokozatnak örülhettek.
 • Sikerült Budapesten is létrehozni egy 142 nm-es teljesen felszerelt belvárosi Wing Tsun kung-fu központot, melyet minden diák egyaránt használhat. Sifu minden héten személyesen oktatja a főváros haladó tanítványait.
 • Tíz év alatt tíz magyar nyelvű (bátran mondhatjuk) tankönyvvel és számos magazinnal gazdagodott az egyesület, melyek a tanulók fejlődését segítik elő.

Si-Fu 2007-ben átvette 8. mesterfokozatról szól diplomáját Leung Ting Nagymestertől. Helyettesei, Si-Hing Szél Gábor 2009-ben és Si-Hing Salamon Ferenc 2010-ben 6. mesterfokozatra léptek elő. 2010-ben Si-Hing Szabó Csaba sikeres vizsgát tett 5. mesterfokozatra. Ez a magas rang lehetővé teszi Máday Si-Funak, hogy a Mesterek Tanácsával a tanítványokat mesterekké vizsgáztassa és átadja a Nemzetközi Wing Tsun Szövetség (International Wing Tsun Associaton - IWTA) diplomáját.

A magyar Wing Tsun egyesület célja a jövőben is ugyanaz:

 • mindenkinek lehetőséget adjon egy eredeti, ősi kínai harcművészet gyakorlására;
 • fejlessze a tanulókat:
  1. fizikailag: állóképesség, kitartás, tűrőképesség és mozgáskoordináció fejlesztése;
  2. szellemileg: a technikák anatómiai, fizikai és matematikai magyarázata, ok-okozati összefüggése; keleti kultúra és nyelv megismerése; lelki egyensúly visszaállítása; memória fejlesztése stb.;
  3. erkölcsileg: önfegyelemre, egymás iránti türelemre és segítésre, illetve tisztelet az idősebbek és tapasztaltabbak iránti nevelés;
 • közössége révén otthont és "családot" adjon annak, akinek szüksége van rá;
 • helyes utat mutasson a fiatalabb generációnak szabadideje értelmes eltöltésére.
Si-Jo Leung Ting és Si-Fu Máday Norbert

A Kelet-európai Wing Tsun Egyesület rövid története

EEWTO

A 70-es évek végén Jugoszláviában karate mesteroktatók láttak egy nagyon színvonalas Wing Tsun bemutatót Londonban, amelyet Leung Ting nagymester tartott és nagyon megtetszett nekik a Wing Tsun. Meghívták a nagymestert hazájukba szemináriumot tartani és mivel szerették volna elkerülni hogy a nyugati Wing Tsun Egyesülethez tartozzanak, megkérték Leung Ting nagymestert hogy hozzák létre a Kelet-Európai Wing Tsun Egyesületet, azaz az E.E.W.T.O.-t. Ennek célja, a kelet-európai országokban lévő oktatókat továbbképzése és tanítása, és a nyugat-európai Egyesülettől való elhatárolódás volt.

Ennek érdekében a 80-as évek elejétől Leung Ting nagymester minden évben kétszer vagy háromszor is ellátogatott Jugoszláviába hogy minél hamarabb, minél magasabb szintre emelje a már létrejött E.E.W.T.O. oktatóit. A nagymester látogatásai során kidolgozott egy kéziratot, amely a Wing Tsun különleges edzésprogramját tartalmazta mely a tanítványokat a harcra való felkészítésben segített. Ebből a kéziratból egy-két évvel később született a Dinamikus Wing Tsun című könyv, melynek előszavában Leung Ting nagymester utal a kéziratra.

Érdemes megjegyezni, hogy egy ideig még Anglia is a Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület tagja volt. Az akkori Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület vezetése szigorúan ügyelt arra, hogy megőrizze a kínai ág stílusjegyeit. A 80-as évek közepétől a Kelet-Európai Wing Tsun jellegzetességeként nyári táborok szervezése kezdődött az Adrián. A Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület nem egyfajta név, egy megnevezés, hanem jóval inkább a Hong-Kong-i központhoz való tartozást és a rengeteg magas színvonalú komoly edzést jelképezi és nem utolsó sorban a Kelet-Európai Wing Tsun Egyesületben tanuló diákok hordhatják a Kínában is hivatalos Wing Tsun emblémás pólót, és a hivatalos kínai diplomát kapják meg.

A 80-as évek közepén országunkba látogattak a jugoszláv oktatók és segítettek elterjeszteni a Wing Tsun-t. Ebben az időben sajnos amilyen dinamikusan kezdett fejlődni a magyarországi Egyesület, úgy kezdtek hanyatlani a jugoszláviai Wing Tsun klubok. Részben az ország gazdasági válsága miatt, másrészt pedig a két Egyesület vezetője teljesen más irányt képviselt. (Jugoszláviában boksszal kevert Wing Tsun-t kezdtek oktatni) Hasonló okok miatt épültek le a lengyelországi iskolák is a 80-as évek végére.

Elég az első formagyakorlatot megfigyelni és rögtön látszik hogy nem 12, 14 vagy 16 unciás kesztyűre tervezték, a többi Wing Tsun formagyakorlatról nem is beszélve. Magyarországon azonban mindig azt a Wing Tsun-t gyakorolták ami helyes irányba vitte az iskolákat - egy nőnek a technikáját, ahol a túlélési esély nem szabályszerű küzdelemre épül. Hiszen egy nőnek egy szabályos, sportszerű küzdelemben nincsen esélye.

Si-Fu Máday Norbert, a Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület jelenlegi vezetője az utolsó aktív tagja az egykori E.E.W.T.O. instruktorai közül, hiszen mások vagy befejezték vagy letérve az útról más ving csunban folytatták pályafutásukat.

Az "új" Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület felépített egy erős iskolát Magyarországon, visszavitte az igazi Wing Tsun-t Lengyelországba, Litvániába, Lettországba és Észtországba, megőrizve a régi E.E.W.T.O. hagyományait, ötvözve a Leung Ting nagymester által tanított új technikákkal és szemlélettel.

Fontos megjegyezni hogy a Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület nem köt szerződést a tanítványokkal - szemben a nyugat-európai Egyesülettel. Az itt tanuló diákokat a Wing Tsun szeretete, az oktatókhoz és a vezetőkhöz való ragaszkodás, hűség és a nagyon magas színvonalú oktatás köti a Egyesülethez. A Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület megtartotta a hivatalos uniformist és a szilvavirág fokozatokat is. Sem a múltban sem a jelenben nem oktattak a Egyesületben ESCRIMÁ-t, mert sem a láb sem a kéztechnikáik nem kompatibilisek a Wing Tsun technikáival. A Kelet-Európai Wing Tsun Egyesületben az oktatók a hivatalos, Leung Ting nagymester által kiállított mesterdiplomát kapják.

Életrajzok

Nagymestereink

Si-Jo Yip Man
Professzor Leung Ting
Dai-Si-Fu Máday Norbert

Sztárok akik a Wing Tsun-t választották

Bruce Lee
Jackie Chan